𝐑𝐨𝐦𝐞𝐨 𝐲 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐟𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐀𝐉 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐳 Toro 6″ * 52

5.000.000

𝐑𝐨𝐦𝐞𝐨 𝐲 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐟𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐀𝐉 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐳 Toro 6″ * 52

Quy cách : hộp 20 điếu 
 Vòng ring : 52
Chiều Dài : 16cm
 Hương Vị: Gỗ Tuyết Tùng,Trái Cây,Gia Vị
Thời Gian Hút: 50-75 phút
 Sản Suất: Thủ Công
 Suất Xứ: Nicaragua