Xì gà cohiba siglo I

  • Chiều dài: 102 mm
  • Đường kính: 15.9 mm
  • Vòng đo: 40 mm
  • Sản xuất: bằng tay
  • Sức mạnh: trung bình phù hợp cho người mới bắt đầu thích COHIBA
  • Hương vị: Ngọt nhẹ kem, hương vị đậu trung bình, tinh tế ‘Cohiba \’ hương vị cây cỏ, hương vị hoa và thảo dược nhẹ là ấn tượng chính. Hương vị thuốc lá là trung bình, cuối điếu cay.
  • Thời gian hút: 25 – 35 phút
  • Nhà máy: Perlas
Danh mục: