Cohiba Medio Siglo chính hãng cam kết chuẩn 100%

10.000.000

Là sản phẩm ngắn trong Line 1492 có kích thước:

Chiều dài: 4 “(102mm)
Ring Gauge: 52

VỊ: Gỗ, tiêu, cay, đất, hương cỏ

Độ mạnh: Trung bình

Hình dạng: Pettit robustos