Xì gà Arturo Fuente Chateau King T 24 điếu tubos

7.200.000

Arturo Fuente Chateau Chateau King T Tubes Natural
Hãng sản xuất:  Arturo Fuente
Xuất xứ Cộng hòa Dominica
Hình dạng Churchill
Lá ngoài Fuente
Sức mạnh Trung bình
Kích thước 7,00 x 49
Lớp HLF
Màu sắc Colorado Claro
Chất kết dính / Chất độn Cộng hòa Dominica / Cộng hòa Dominica
Màu sắc Connecticut