Xì gà Arturo Fuente Hemingway Short Story box 25 điếu

6.000.000

Arturo Fuente Hemingway SHORT STORY
Arturo Fuente Hemingway SHORT STORY
Nước xuất xứ Cộng hòa Dominica
hình dạng hoàn hảo
Hình dáng Fuente
Sức mạnh Trung bình
Kích thước 5×43/55
Lớp HLF
Màu Colorado
Chất kết dính / Chất độn Cộng hòa Dominica / Cộng hòa Dominica
Bao bì Cameroon
Mã hàng AF-01-300N

Danh mục: