Xì Gà Oliva serie V Liga Especial 24 Churchill Extra

5.700.000

Nhãn hiệu: Oliva Serie V

Hình dạng: Corona

Chiều dài: 7

Ring: 52

Màu sắc: Colorado Maduro

Sản xuất: Bằng tay

Lá cuốn: Nicaragua