Xì gà oliva serie V Liga Expecial Figurado 24 điếu

6.000.000

Tên gọi: Oliva serie V Liga Expecial Figurado 24 điếu

Hình dạng: đầu nhọn 
Ring: 6×60
Độ nặng: Full

Vỏ: Ecuador
Binder / Filler Nicaragua / Nicaragua
Màu: Colorado Maduro
Cuốn bằng tay Hand Rolled / Long Filler
Sản xuất: Nicaragua