Xì gà Romeo y julieta Reserva Real Gran Toro tubos

6.000.000

Xì gà Romeo Y Julieta Reserva Real Gran Toro
Romeo Y Julieta Reserva Real
Nước xuất xứ Cộng hòa Dominica
Hình dạng Toro
Sức mạnh Nhẹ – Trung bình
Kích thước 6 x 54
Màu sắc Colorado Claro
Chất kết dính / Chất độn Nicaragua / Cộng hòa Dominica, Nicaragua
Wrapper Ecuador Connecticut

Danh mục: